skip to Main Content

Bleaching Vakaları

Önce

Sonra

Yukarıdaki vaka örnekleri, sadece bilgilendirme amaçlı olup, kliniğimizde gerçekleştirilmiş vakalar değildir.

Back To Top